FSS VSPLZ85 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/08 4P
FSS:VPL581Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/02 3P
FSS:VPL598Metodologie diplomové práce T. Sirovátkaz 2/0/02 2P
12 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL403Ekonomie T. Sirovátkazk 1/1/08 1P
FSS:VPL405Evaluační výzkum pro VPLZ J. Winklerzk 2/2/012 3P
FSS:VPL513Tvorba a implementace veřejných programů T. Sirovátkazk 0/2/012 1P
FSS:VPL590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie T. Sirovátkaz 0/0/01 2-
33 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2P
FSS:VPL402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL435Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
48 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472Kariérové poradenství K. Kubalčíkovázk 1/1/06 4-
FSS:SPR475Vybrané problémy metod výzkumu - kvalitativní strategie J. Winklerz 1/1/01 3-
FSS:SPR477Institucionalizace a organizace sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/012 3-
FSS:VPL423Personální analýza a plánování J. Winklerzk 0/2/68 2-
FSS:VPL434Programy sociálního rozvoje organizací T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:VPL436Řízení a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 1/1/012 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL468 -- 0/0- 3-
FSS:VPL511 -- 0/0- 3-
51 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů. Nevztahuje se na studenty, kteří zahájili studium před datem nabytím platnosti nové reakreditace (září 2019).

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL404Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL419Současné problémy sociální politiky T. Sirovátkazk 1/1/012 1P
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku. Povinnost volby neplatí pro studenty, kteří zahájili studium před proměnou studijního oboru na studijní program.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR401Lokální sociální politika K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2-
FSS:VPL471 -- 0/0- 2-
10 kreditů
Blok 2

Studenti musí naplnit nejméně 4-6 kreditů povinně volitelnými předměty, podle toho zda zvolili jako povinný předmět SPR 401(6 kreditů) nebo VPL 471 (4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/011 3-
FSS:SPR458Pojetí a praxe sociální práce ve vyloučených romských lokalitách L. Musilz 1/1/08 4-
FSS:SPR504Projektování institucí sociální práce K. Kubalčíkováz 1/1/06 2-
FSS:SPR505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:VPL461 -- 0/0- 3-
FSS:VPL465 -- 0/0- 3-
FSS:VPL470 -- 0/0- 4-
41 kreditů