FSS VSPLZ84 Trh práce a politika zaměstnanosti
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL519 -- 0/0- 4P
FSS:VPL581 -- 0/0- 3P
FSS:VPL598 -- 0/0- 2P
0 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL403 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL405 -- 0/0- 3Z
FSS:VPL513 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL590 -- 0/0- 2-
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL435 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPL423 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 2-
FSS:VPL436 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL468 -- 0/0- 3-
FSS:VPL511 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku. Povinnost volby neplatí pro studenty, kteří zahájili studium před přeměnou studijního oboru na studijní program (září 2019).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL470 -- 0/0- 2-
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR401 -- 0/0- 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 2-
FSS:VPL404 -- 0/0- 2-
FSS:VPL419 -- 0/0- 1-
FSS:VPL461 -- 0/0- 3-
FSS:VPL465 -- 0/0- 3-
FSS:VPL471 -- 0/0- 4-
0 kreditů