FSS VSPLZ92 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/06 2P
FSS:VPL899Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/06 3P
24 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPL810Evaluační výzkum T. Sirovátkazk 2/0/012 2Z
FSS:VPL821Tvorba a implementace veřejných politik T. Sirovátkazk 0/2/011 2Z
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 5 kreditů předměty tohoto bloku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802Personální analýza a plánování T. Sirovátkazk 2/0/012 1P
FSS:VPL809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL818Řízení a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 2/0/012 3P
36 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL807Etika v práci s lidmi T. Sirovátkazk 2/0/011 4-
FSS:VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací T. Sirovátkazk 2/0/011 3-
22 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, do 10 kreditů. Nevztahuje se na studenty, kteří zahájili studium před datem nabytím platnosti nové reakreditace (září 2019).

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802Personální analýza a plánování T. Sirovátkazk 2/0/012 1P
FSS:VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací T. Sirovátkazk 2/0/011 3P
FSS:VPL818Řízení a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 2/0/012 3P
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 14 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 4-
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru R. Jahodazk 1/2/05 3-
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:VPL809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:VPL822Odborná analytická praxe J. Winklerz 0/10/12010 2-
37 kreditů