FSS VSPLZ92 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Úvodní informace / Pokyny

Do počtu 120 kreditů jsou započteny povinně 4 kredity za jazykovou přípravu

Společná část

Započteny jsou 4 kredity za jazykovou přípravu. Studenti musí naplnit alespoň 60 kreditů předměty povinnými (včetně 20 kreditů diplomovou práci) a dalšími profilujícími předměty společné části. Současně studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části, z toho nejméně 5 kreditů dalšími profilujícími předměty společné části.

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898 -- 0/0- 2P
FSS:VPL899 -- 0/0- 3P
12 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL801 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL810 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 2Z
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 5 kreditů předměty tohoto bloku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL809 -- 0/0- 2P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL807 -- 0/0- 4-
FSS:VPL816 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, do 10 kreditů. Nevztahuje se na studenty, kteří zahájili studium před datem nabytím platnosti nové reakreditace (září 2019).

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL816 -- 0/0- 3P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 14 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 4-
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3-
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:VPL809 -- 0/0- 2-
FSS:VPL822 -- 0/0- 2-
15 kreditů