FSS PSPHR81 Social Policy and Employment Policy
Název anglicky: Social Policy and Employment Policy
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-PSPHR Public and Social Policy and Human Resources

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Pro studenty, kteří zapsali předměty spojené s diplomovou prací před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) platí: nebyl zahrnut předmět PUP598 (4 kredity) a předmět PUP581 měl nižší počet kreditů (4 kredity). Chybějící kredity (8) získají studenti v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUP519 -- 0/0- 4P
FSS:PUP581 -- 0/0- 3P
FSS:PUP598 -- 0/0- 2P
0 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUP403 -- 0/0- 1-
FSS:PUP405 -- 0/0- 3P
FSS:PUP468 -- 0/0- 2-
FSS:PUP513 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUP568 -- 0/0- 3-
FSS:SWD470Gender perspectives in social work M. Frišaufovázk 1/1/08 4-
FSS:SWD477Social Work Institutionalisation and Organisation L. Musilzk 1/1/012 3-
20 kreditů

Volitelné předměty

Student může volit z jiných předmětů uvedených výše nebo z ostatních předmětů vyučovaných v jiných programech na FSS maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUP402 -- 0/0- 4P
FSS:PUP419 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 4 kredity povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_CSESCivil Society, Economy and the State V. Hyánekzk 1/1/06 3-
FSS:PUP457 -- 0/0- 2-
FSS:SWD406Elder care and services K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
14 kreditů