Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS BSS73 Bezpečnostní a strategická studia (dobíhající)
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Konečnýz 0/2/01 --
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Studenti a studentky musí mít 56 kreditů z povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FSS:BSSb1102Dějiny vojenství J. Šedozk 2/0/05 1P
FSS:BSSb1103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 2Z
FSS:BSSb1104Metodologie bezpečnostních a strategických studií R. Chytilekzk 1/1/07 3Z
FSS:BSSb1105International Security Policy V. Divišovázk 1/1/07 3P
FSS:BSSb1106Krizový management J. Procházkazk 1/1/06 4P
FSS:BSSb1110Strategie a ekonomika obrany státu J. Krauszk 2/0/06 4Z
FSS:BSSb1111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/06 2P
FSS:BSSb1112Hrozby a rizika v soudobém světě J. Krauszk 1/1/07 5Z
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 1P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je třeba získat nejméně 21 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1195Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1196Historie strategie a bezpečnosti M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:BSSb1198 -- 0/0- --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 3-
FSS:BSSb1151Zbrojní politika J. Krauszk 0/2/06 2-
FSS:BSSb1152Kybernetická válka J. Krauszk 2/0/04 1-
FSS:BSSb1153Integrovaný záchranný systém v ČR M. Marešzk 1/1/04 3-
FSS:BSSb1154Úvod do činnosti zpravodajských služeb M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSSb1155Guerilla M. Marešzk 1/1/05 2-
FSS:BSSb1156Organizovaný zločin A. Pinkovázk 1/1/06 4-
FSS:BSSb1157Vojenská politika J. Krauszk 0/2/06 3-
FSS:BSSb1158Proliferace ZHN M. Marešzk 1/1/05 5-
FSS:BSSb1162Zpravodajské služby v demokracii M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSSb1163Konflikty hodnot a zájmů II. J. Krauszk 1/1/06 4-
FSS:BSSb1164Bezpečnostní aspekty nové religiozity P. Mlejnkovázk 1/1/04 4-
FSS:BSSb1165Islámský radikalismus J. Krauszk 0/2/06 2-
FSS:BSSb1166Kriminologie M. Marešzk 0/2/06 3-
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 3-
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:BSSb1173Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení J. Šedozk 1/1/05 2-
FSS:BSSb1176Popularizace bezpečnostní problematiky M. Marešk 1/15 --
FSS:BSSb1177Environmentální bezpečnost M. Marešzk 1/14 2-
FSS:BSSb1178Česká republika a transformační spolupráce S. Balíkzk 1/13 --
FSS:BSSb1183Letní/zimní škola M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSSb1184Bezpečnostní stáž M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSSb1193Ochrana obyvatelstva M. Marešzk 2/0/05 2-
FSS:BSSb1161Right-wing extremism M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1174Transitions to Democracy in a Comparative Perspective M. Marešzk 1/15 --
FSS:BSSb1182International nationalism M. Marešzk 1/1/05 5-
FSS:BSSb1186NATO and European Security M. Marešzk 1/1/08 --
FSS:BSSb1187America's Changing Global Role M. Marešzk 1/1/08 --
FSS:BSSb1188Cultural Security M. Bartoszewiczzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1194Unintentional and natural threats to security M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1197International Conflict Management M. Pinkzk 2/0/08 --
171 kreditů