FSS BSS73 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV (1 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p974Tělesná výchova - Florbal J. Škodaz 0/2/01 --
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FSS:BSS102Dějiny vojenství J. Šedozk 2/0/05 1P
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 2Z
FSS:BSS104Metodologie bezpečnostních a strategických studií R. Chytilekzk 1/1/07 3Z
FSS:BSS105International Security Policy M. Bartoszewiczzk 1/1/07 3P
FSS:BSS106Krizový management M. Marešzk 1/1/06 4P
FSS:BSS107 -- 0/0- 5Z
FSS:BSS110Strategie a ekonomika obrany státu J. Krauszk 2/0/06 4Z
FSS:BSS111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/06 2P
FSS:POL116Moderní politické dějiny L. Kopečekzk 2/0/04 1P
53 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 3-
FSS:BSS151 -- 0/0- 2-
FSS:BSS152Kybernetická válka J. Krauszk 2/0/04 1-
FSS:BSS153Integrovaný záchranný systém v ČR M. Marešzk 1/1/04 3-
FSS:BSS155 -- 0/0- 2-
FSS:BSS156 -- 0/0- 4-
FSS:BSS157Vojenská politika J. Krauszk 0/2/06 3-
FSS:BSS158 -- 0/0- 2-
FSS:BSS161Right-wing extremism M. Marešzk 1/16 4-
FSS:BSS163 -- 0/0- 4-
FSS:BSS164Bezpečnostní aspekty nové religiozity P. Mlejnkovázk 1/1/04 4-
FSS:BSS165 -- 0/0- 2-
FSS:BSS166 -- 0/0- 3-
FSS:BSS169Konflikty hodnot a zájmů I. T. Šmídzk 1/1/06 3-
FSS:BSS173 -- 0/0- 2-
FSS:BSS177 -- 0/0- 2-
FSS:BSS182International nationalism P. Mlejnkovázk 1/1/05 5-
FSS:BSS183Letní/zimní škola M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSS184Bezpečnostní stáž M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSS193 -- 0/0- 2-
45 kreditů