FSS SPR79 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR700Diplomový seminář J. Winklerz 0/0/07 6P
FSS:SPR798Metodologie závěrečné práce J. Winklerz 2/0/02 4Z
FSS:SPR799Konceptualizace závěrečné práce (BAK-KOMB) J. Winklerz 0/2/04 5P
13 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR728 -- 0/07 3P
FSS:SPR741 -- 0/05 5-
FSS:SPR742 -- 0/05 3P
FSS:SPR743 -- 0/05 4-
FSS:SPR744 -- 0/05 2-
FSS:SPR701 -- 0/05 2-
FSS:SPR702Úvod do sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/0 3 bloky za semestr.4 1Z
FSS:SPR703Teorie a metody sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/06 1Z
FSS:SPR704Sociální politika K. Kubalčíkovázk 2/0/06 2Z
FSS:SPR705 -- 0/05 2-
FSS:SPR706Kvalitativní výzkum L. Musilzk 1/1/05 3-
FSS:SPR707Základy práva K. Kubalčíkovázk 0/2/04 3-
FSS:SPR708Odborná praxe a supervize I -- základní otázky K. Kubalčíkováz 0/2/04 3P
FSS:SPR709 -- 0/05 4P
FSS:SPR710 -- 0/04 4P
FSS:SPR711 -- 0/04 4P
FSS:SPR712Filosofie a etika v sociální práci K. Kubalčíkovázk 0/2/05 1P
FSS:SPR713Sociální deviace pro SPSP K. Kubalčíkovázk 0/2/05 5-
FSS:SPR716 -- 0/05 4-
FSS:SPR717Základy psychologie pro sociální práci K. Kubalčíkovázk 2/0/05 1P
FSS:SPR719 -- 0/05 2Z
FSS:SPR720 -zk 0/05 2P
FSS:SPR723Aplikace psychologie pro SPR K. Kubalčíkovázk 0/2/05 3-
FSS:SPR724Statistika K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPR729 -z 0/05 2P
FSS:SPR730 -- 0/05 4-
FSS:SPR735Přístupy k práci s menšinami K. Kubalčíkovázk 1/1/04 5P
FSS:SPR736Nestátní neziskový sektor K. Kubalčíkovázk 1/1/05 5P
FSS:SPR738 -- 0/06 2P
FSS:SPR739 -- 0/05 4-
FSS:SPR740Sociální zabezpečení K. Kubalčíkovázk 1/1/05 3P
154 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Volte jeden z předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR745 -- 0/04 5P
FSS:SPR746 -- 0/04 5P
8 kreditů