Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS SPR73 Sociální práce (dobíhající)
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908 -- 0/0- --
0 kreditů

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR101 -zk 0/03 1Z
FSS:SPR103 -- 0/05 2Z
FSS:SPR104 -- 0/03 1-
FSS:SPR105 -- 0/0- 2-
FSS:SPR111 -zk 0/04 5P
FSS:SPR113 -z 0/05 3P
FSS:SPR115 -- 0/0- 4-
FSS:SPR119 -zk 0/04 4-
FSS:SPR128 -zk 0/04 1-
FSS:SPR140 -- 0/0- 3-
FSS:SPR156 -- 0/01 2P
FSS:SPR209 -zk 0/04 4-
FSS:SPR217 -zk 0/04 4-
FSS:SPR219 -- 0/04 2-
FSS:VPL102 -- 0/05 2Z
FSS:VPL118 -- 0/0- 2-
FSS:VPL207 -- 0/04 5P
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Zvolte si nejméně jeden z nabízených předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR122 -- 0/04 3-
FSS:SPR134 -- 0/04 3-
FSS:SPR142 -- 0/04 4-
12 kreditů