Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FSS MSZU79 Mediální studia a žurnalistika (neaktivní)
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Úvodní informace / Pokyny

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 6-
FSS:ZUR730aŽurnalistika L. Waschková Císařovázk 0/0/168 1Z
FSS:ZUR731Úvod do komunikačních a mediálních studií J. Volekzk 0/0/168 1Z
FSS:ZUR732Úvod do sociologie žurnalistiky J. Macekzk 0/0/168 1Z
FSS:ZUR734Zpravodajství J. Čuříkzk 0/0/168 2Z
FSS:ZUR735Publicistika R. Burgrzk 0/0/168 2Z
FSS:ZUR736Současný český jazyk a stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) L. Waschková Císařovázk 0/0/168 3P
FSS:ZUR737aOdborný seminář I (zpravodajství a publicistika) J. Čuříkz 0/0/328 2P
FSS:ZUR737bOdborný seminář II (rozhlasová žurnalistika) J. Motalz 0/0/328 3P
FSS:ZUR737cOdborný seminář III (televizní žurnalistika) L. Waschková Císařováz 0/0/328 4P
FSS:ZUR737dOdborný seminář IV (nové trendy v médiích) L. Waschková Císařováz 0/0/010 5P
FSS:ZUR738Rozhlasová žurnalistika J. Motalzk 0/0/08 3P
FSS:ZUR739Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 0/0/246 3P
FSS:ZUR740Dějiny médií P. Večeřazk 0/0/168 2Z
FSS:ZUR741Televizní žurnalistika L. Waschková Císařovázk 0/0/168 4P
FSS:ZUR742Editorská praxe R. Burgrzk 0/0/08 5P
FSS:ZUR743Právní regulace médií M. Škopzk 0/0/168 4P
FSS:ZUR744On-line a multimediální žurnalistika L. Waschková Císařovázk 0/0/08 5P
FSS:ZUR745Žurnalistická etika J. Motalzk 0/0/08 5P
FSS:ZUR746Management a marketing médií J. Čuříkzk 0/0/08 4P
FSS:ZUR747Úvod do metodologie vědy a výzkumu M. Urbánikováz 0/0/86 2P
FSS:ZUR781Seminář k bakalářské práci I J. Macekz 0/0/08 5P
FSS:ZUR782Seminář k bakalářské práci II J. Macekz 0/0/08 6P
FSS:ZUR787Odborný text a práce s informačními zdroji K. Kirkosováz 0/0/326 1P
184 kreditů