PdF BSPZPck Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.5 6 hodin.3 5P
PdF:SPk109Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk111Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.3 2Z
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2-
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6097Teorie a metodika výchovy J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 2-
29 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I D. Hochmanovázk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Speciálněpedagogický základ (P+PV 86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPk106Patopsychologie 1 E. Řehulkak 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk112Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.3 3-
PdF:SPk113Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/0/1 12 hodin.4 2-
PdF:SPk115Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovázk 0/0/1 12 hodin.5 3-
PdF:SPk116Psychopedie – základy oboru J. Pipekovázk 0/0/1 12 hodin.6 1-
PdF:SPk117Somatopedie – základy oboru I. Fialovázk 0/0/1 12 hodin.6 1-
PdF:SPk118Surdopedie – základy oboru P. Pitnerovázk 0/0/1 12 hodin.5 1-
PdF:SPk127Sociální práce L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SPk128Logopedie – základy oboru P. Kopečnýzk 0/0/1 12 hodin.5 1-
PdF:SPk130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 2-
47 kreditů

Skupina A

Student si zvolí předměty logopedie (sekce A1) nebo psychopedie (sekce A2).

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce A1 - Logopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk318Obor: Logopedie 1 P. Kopečnýzk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk319Obor: Logopedie 2 B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
16 kreditů
Sekce A2 - Psychopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk329Obor: Psychopedie 1 B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk330Obor: Psychopedie 2 B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
16 kreditů

Skupina B

Student si zvolí předměty jedné ze 4 nabízených sekcí (B1, B2, B3, B4) skupiny B.

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce B1 - Surdopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk302Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči B. Chleboradovázk 0/0/1 12 hodin.4 5P
PdF:SPk320Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horákovázk 0/0/1 12 hodin.4 5P
PdF:SPk322Obor: Surdopedie 1 L. Doležalovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk323Obor: Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů
Sekce B2 - Etopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 5P
PdF:SPk331Obor: Etopedie 1 K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk332Obor: Etopedie 2 K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů
Sekce B3 - Somatopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 5P
PdF:SPk335Obor: Somatopedie 1 - Rehabilitace osob se zdravotním postižením D. Zámečníkovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk337Obor: Somatopedie 2 D. Zámečníkovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů
Sekce B4 - Oftalmopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 5P
PdF:SPk333Obor: Oftalmopedie 1 P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk334Obor: Oftalmopedie 2 P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk101Neurologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3P
PdF:SPk103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 4P
PdF:SPk104Oftalmologie M. Vrubelzk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk107Pediatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk108Psychiatrie P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 3P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

praxe pro studenty oboru Lo + Su

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Logopedie + Surdopedie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk325Odborná praxe souvislá 1 - LS P. Kopečnýz 0/0/0 40 hodin.14 4-
PdF:SPk327Odborná praxe souvislá 2 - LS P. Kopečnýz 0/0/0 60 hodin.20 6-
34 kreditů

praxe pro studenty oboru P + E, So, Of

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Psychopedie + Etopedie / Somatopedie / Oftalmopedie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk340Odborná praxe souvislá 1 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 40 hodin.14 4-
PdF:SPk342Odborná praxe souvislá 2 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 60 hodin.20 6-
34 kreditů

Závěrečná práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Zámečníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 5P
10 kreditů