FSS SPR92 Sociální práce makro – inovace v organizacích
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/06 2Z
FSS:SPR899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) L. Musilz 0/2/06 3P
FSS:SPR800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
24 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR817 -- 0/0- 1P
FSS:SPR810Evaluační výzkum L. Musilzk 2/0/012 1Z
FSS:VPL821Tvorba a implementace veřejných politik T. Sirovátkazk 0/2/011 1P
FSS:SPR822Odborná praxe a supervize L. Musilz 0/0/06 3-
29 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR827 -- 0/0- 3Z
FSS:SPR833 -- 0/0- 2P
FSS:SPR828 -- 0/0- 3-
FSS:VPL801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 2-
12 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL457 -- 0/0- 2P
FSS:VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací T. Sirovátkazk 2/0/011 3P
11 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR824 -- 0/010 3P
FSS:SPR834 -- 0/010 2P
20 kreditů