FSS SPR85 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/08 4P
FSS:SPR581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) K. Kubalčíkováz 0/2/04 3P
FSS:SPR598Metodologie závěrečné práce K. Kubalčíkováz 2/0/01 2Z
13 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR405Evaluační výzkum pro SPR J. Winklerzk 2/2/012 1Z
FSS:SPR408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace K. Kubalčíkovázk 1/1/010 1P
FSS:SPR467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Musilz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.6 3P
FSS:VPL513Tvorba a implementace veřejných programů T. Sirovátkazk 0/2/012 1P
40 kreditů

Volitelné předměty

Doporučujeme volit předměty níže uvedené, které nejsou absolvovány v rámci specializace; případně jakýkoliv z celo-univerzitní nabídky. Nutno vybrat nejméně 6 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR451Vzdělávací supervize a koučink K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:SPR505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:SPR508Kriminalita a sociální práce s pachateli K. Kubalčíkovázk 1/1/06 2-
FSS:VPL434Programy sociálního rozvoje organizací T. Sirovátkazk 1/1/012 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
50 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR407Reflexivita v sociální práci K. Kubalčíkovázk 1/1/011 3Z
FSS:SPR409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/011 2P
FSS:SPR417 -zk 0/0- 2P
22 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami K. Kubalčíkováz 1/1/06 3P
FSS:SPR469Sebezkušenostní skupina a rozvoj K. Kubalčíkováz 0/2/06 2P
FSS:SPR479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:SPR430Sociální práce s mládeží K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2P
FSS:SPR512Přístup k práci s klientem a kultura organizace K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2P
42 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR466Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology K. Kubalčíkovázk 0/0/012 2-
FSS:SPR470 -- 0/0- 2-
12 kreditů