FF FNCSpH Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-CS_ Čínská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA698Seminář k magisterské diplomové práci I W. Luk 0/2/05 1P
FF:KSCA699Seminář k magisterské diplomové práci II W. Luk 0/2/05 2P
FF:KSCDM19Magisterská diplomová práce z čínských studií W. Luk 0/0/010 --
20 kreditů

Povinné předměty

Předměty v této sekci student během svého studia všechny povinně absolvuje.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA605Anthropology of China U. Wallenböckzk 1/1/05+1 1Z
FF:KSCA606Konstruování identity v moderní Číně D. Vávrazk 1/1/05+1 2P
FF:KSCA607Politický a společenský systém ČLR M. Rychetskázk 1/1/05+1 2P
FF:KSCA655Čínština pro akademickou práci I W. Luk 0/2/05 3P
FF:KSCA656Čínština pro akademickou práci II W. Luk 0/2/05 4P
28 kreditů

Povinně volitelné předměty

blok studia čínské kultury

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty moderní čínské kultury, společnosti, politiky. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA608Čína v mezinárodních vztazích D. Hilbertovák 1/1/05 --
FF:KSCB702Dějiny Komunistické strany Číny D. Hilbertovák 1/1/05 --
FF:KSCB706Taiwanese Identity in Popular Culture D. Vávrak 1/1/05 --
FF:KSCB708Understanding Chinese Political Rhetoric: A Cross-Strait Perspective W. Luk 1/1/05 --
FF:KSCB714Constructing Identity in Modern China - seminar D. Vávrak 1/1/05 --
FF:KSCB715Anthropology of China - seminar U. Wallenböckk 1/1/05 --
FF:KSCB803Fieldwork and interview-based research in Chinese studies U. Wallenböckk 1/1/05 --
35 kreditů

jazykový blok

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zaměřených na komplexní rozvoj pokročilých znalostí moderní čínštiny. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA651Praktická čínština pro magisterské studium I Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA652Praktická čínština pro magisterské studium II Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA653Praktická čínština pro magisterské studium III Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA654Praktická čínština pro magisterské studium IV Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCB850Translation Studies for Chinese Majors: The Case of Taiwan Mandarin and English W. Luk 1/1/05 --
FF:KSCB902Chinese in Popular Culture for MA. program D. Vávrak 0/2/05 --
FF:KSCB910Intenzivní konverzace pro magisterské studium W. Luk 0/3/03 --
FF:KSCB911Reading Modern Chinese Sources U. Wallenböckk 0/2/05 --
FF:KSCB912Intenzivní konverzace pro magisterské studium II Z. Pospěchovák 0/4/05 --
FF:KSCB913Reading in Chinese literature in baihua O. Vicherk 0/2/05 --
FF:KSCB916Online intenzivní konverzace pro magisterské studium I W. Luk 0/4/05 --
FF:KSCB917Online intenzivní konverzace pro magisterské studium II W. Luk 0/4/05 --
62 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student volí podle vlastního zájmu z nabídky celé univerzity v minimální hodnotě 2 kreditů. Umožňují studentům rozšiřovat své znalosti i mimo zvolený studijní program.