Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M20708 Biologie člověka (na dostudování)
Název anglicky: Human Biology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0005Úvod do studia Speciální biologie M. Váchaz 0/1/01 1P
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin V. Grulichzk 3/03+2 1-
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Kummerovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/03+2 2-
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Váchazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1-
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 5P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 6P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi3336Specializační seminář Biologie člověka 1 E. Drozdováz 0/2/02 5P
PřF:Bi3337Specializační seminář Biologie člověka 2 E. Drozdováz 0/2/02 6P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Doškařzk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4035Praktikum z molekulární biologie J. Doškařz 0/2/02 4-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi4121Anatomie člověka I E. Drozdováz 2/0/02 3-
PřF:Bi4121cAnatomie člověka I cvičení E. Drozdováz 0/2/02 3-
PřF:Bi5000Bioinformatika J. Damborskýzk 1/0/02+2 5P
PřF:Bi5040Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi5121Anatomie člověka II E. Drozdovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi5121cAnatomie člověka II - cvičení E. Drozdováz 0/2/02 4-
PřF:Bi5123Základní antropologická metodika I E. Drozdovázk 0/3/03+2 3-
PřF:Bi6121Základní antropologická metodika II E. Drozdovázk 0/3/03+2 4-
PřF:Bi6123Auxologie E. Drozdovázk 0/0/0 4 x za semestr po 5 hodinových blocích.2+2 6P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 6P
PřF:Bi6405Metody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 6-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C2700Základy organické chemie P. Pazderazk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 3-
140 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2401Zaměření a zpracování bakalářské práce P. Lízalz 2/13 4-
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení M. Vítězováz 0/2/02 4-
PřF:Bi5000cBioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 5-
PřF:Bi5402Dermatoglyfika M. Králíkz 0/2/02 5-
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi6124Laboratorní praxe v historické antropologii E. Drozdováz 0/2/02 2-
PřF:Bi6170Genetika II J. Řepkovázk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi6270Cytogenetika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi7126Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání E. Drozdovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8124Terénní praxe v historické antropologii I E. Drozdováz 0/0/0 1 týden.2 2-
PřF:Bi8125Terénní praxe v historické antropologii II E. Drozdováz 0/0/0 1 týden.2 4-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
36 kreditů

Další aplikace