Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M136022 Životní prostředí a zdraví (na dostudování)
Název anglicky: Environment and Health (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-ZPZ Životní prostředí a zdraví

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7541Analýza dat na PC L. Dušekkz 0/2/02 2P
PřF:Bi8601Pokročilé statistické metody L. Dušekz 0/3/03 2-
PřF:C0011Oborový seminář Chemie životního prostředí I J. Klánováz 0/2/02 1-
PřF:C0012Oborový seminář Chemie životního prostředí II J. Klánováz 0/2/02 2-
PřF:C0021Diplomová práce z Chemie životního prostředí I J. Klánováz 0/6/07 1-
PřF:C0022Diplomová práce z Chemie životního prostředí II J. Klánováz 0/6/07 2-
PřF:C4320Chemie životního prostředí III - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich znečištění - hydrosféra, pedosféra, biosféra I. Holoubekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C4330Chemie životního prostředí IV - Látky znečišťující prostředí (environmentální polutanty) J. Klánovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C6860Moderní metody analýzy organických polutantů J. Klánovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C8580Analýza rizik P. Čuprzk 2/0/02+2 2P
PřF:C8640Základy studia environmentálních procesů J. Klánováz 0/0/44 2P
PřF:E3200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-III J. Hofmanz 0/2/02 3-
PřF:E3210Diplomová práce z ŽP a zdraví III J. Hofmanz 0/0/1212 3-
PřF:E4200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-IV J. Hofmanz 0/2/02 4-
PřF:E4210Diplomová práce z ŽP & zdraví IV J. Hofmanz 0/0/1212 4-
PřF:ENV004Stáž v environmentální praxi J. Klánováz 0/0/0 3-5 dní.3 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
76 kreditů

Povinně volitelné: Chemie životního prostředí

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6110Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty J. Klánovázk 2/0/02+2 2-
PřF:C6120Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení J. Klánováz 0/0/33 2-
PřF:C8610Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty J. Klánovázk 2/0/02+2 1-
PřF:C8620Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení J. Klánovákz 0/0/33 1-
14 kreditů

Povinně volitelné: Ekotoxikologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5580Obecná ekotoxikologie L. Bláhazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi5580cObecná ekotoxikologie - cvičení L. Bláhaz 0/1/01 1-
PřF:Bi7520Ekotoxikologie vodních ekosystémů L. Bláhazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7520cEkotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení L. Bláhaz 0/1/01 1-
PřF:Bi7533Půdní ekotoxikologie L. Bláhazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7533cPůdní ekotoxikologie - cvičení L. Bláhaz 0/0/3 bloková nepravidelná výuka cca 40 hod za semestr.3 1-
17 kreditů

Povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5900Hmotnostní spektrometrie J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:C5910Chromatografické metody I. J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:C6850Chromatografické metody II J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E0270Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I I. Holoubekzk 2/0/02+2 --
16 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5010Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5596Moderní metody v ekotoxikologii L. Bláhazk 3/2/04+2 --
PřF:Bi6882Biomarkers and toxicity mechanisms L. Bláhazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7528Analýza genomických a proteomických dat E. Budinskázk 2/0/02+2 --
PřF:E0230Aplikovaná a mechanistická in vitro toxikologie P. Babicazk 2/1/02+2 --
PřF:E0240Biomarkers and Toxicity Mechanisms L. Bláhazk 2/0/02+2 --
PřF:E0250Politika a strategie ochrany prostředí před chemickým znečištěním I. Holoubekzk 2/0/02+2 --
PřF:E0280Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E0290Interpretace biomarkerů v klinických a epidemiologických studiích J. Dobrovolnázk 2/0/02+2 --
PřF:E0300Metabolické a proteinové biomarkery P. Čuprzk 2/0/02+2 --
PřF:E0350Epidemiologie M. Bobákzk 2/0/02+2 --
PřF:E0351Epidemiologie - cvičení M. Bobákz 0/2/02 --
PřF:E0360Sociální epidemiologie M. Bobákzk 1/1/02+2 --
PřF:E0380Vybrané nástroje ochrany životního prostředí M. Scheringerzk 2/0/02+2 --
PřF:E3230Patofyziologie člověka J. Dobrovolnázk 2/0/02+2 --
PřF:E4220Modelling and Interpretation of Environmetal Data M. Scheringerzk 2/0/02+2 --
PřF:E4221Modelling and Interpretation of Environmetal Data - Practicals M. Scheringerz 0/2/02 --
66 kreditů

Další aplikace