FF FDRESkJ Řecká studia
Název anglicky: Hellenic Studies
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-RES_ Řecká studia

Povinné předměty

150 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REDCJCizí jazyk M. Kulhánkováz 0/0/05 6-
FF:REDDpDoktorská práce M. Kulhánkováz 0/0/025 --
FF:REDDS1Doktorský seminář I M. Kulhánkováz 0/0/0 konzultace.10 3-
FF:REDDS2Doktorský seminář II M. Kulhánkováz 0/0/0 konzultace.10 4-
FF:REDDS3Doktorský seminář III M. Kulhánkováz 0/0/0 konzultace.10 5-
FF:REDDS4Doktorský seminář IV M. Kulhánkováz 0/0/0 konzultace.10 6-
FF:REDOR1Odborný referát I M. Kulhánkováz 0/0/0 konzultace.10 5-
FF:REDOR2Odborný referát II M. Kulhánkováz 0/0/0 konzultace.10 6-
FF:REDOS1Odborná studie I M. Kulhánkováz 0/0/015 7-
FF:REDTDTeze disertační práce M. Kulhánkováz 0/0/05 8-
FF:REDTMS1Teoreticko-metodologický seminář I M. Kulhánkováz 0/2/010 1-
FF:REDTMS2Teoreticko-metodologický seminář II M. Kulhánkováz 0/2/010 2-
FF:REDZKDoktorská zkouška M. Kulhánkovázk 0/0/010 6-
FF:REDZS1Zahraniční studijní stáž I M. Kulhánkováz 0/0/010 5-
150 kreditů

Povinně volitelné předměty

60 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34130Sociologie literárního textu M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDM01Metodologie formální lingvistiky M. Dočekalzk 2/010 --
FF:LgDM02Metodologie strukturální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
FF:REDMOOdborná monografie M. Kulhánkováz 0/0/025 --
FF:REDOS2Odborná studie II M. Kulhánkováz 0/0/015 --
FF:REDVPVýuka předmětu M. Kulhánkováz 0/0/015 --
FF:REDZS2Zahraniční studijní stáž II M. Kulhánkováz 0/0/020 --
FF:REDZS3Zahraniční studijní stáž III M. Kulhánkováz 0/0/020 --
FF:REMgr23Research Seminar in Modern Greek and Byzantine Studies M. Kulhánkováz 0/2/04 --
349 kreditů

Volitelné předměty

30 kreditů. Kromě předmětu Textová příprava lze vybírat z nabídky oborových předmětů, které dosud nebyly absolvovány nebo je lze absolvovat opakovaně, případně cokoliv z univerzitní nabídky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REDTPTextová příprava M. Kulhánkováz 0/0/020 --
20 kreditů