FF FNRJUpV Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

POZOR! Šablona platí pro posluchače od imatrikulačního ročníku 2021!

Povinné předměty (40 kr.)

Praxe a reflexe praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJUPP01SPedagogická praxe I - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 2P
FF:RJUPP02SPedagogická praxe II - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 3P
FF:RJUPP03SPedagogická praxe III - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 4P
FF:RJURS01SReflektivní seminář I - sdružené studium J. Gazdaz 0/1/01 2P
FF:RJURS02SReflektivní seminář II - sdružené studium J. Gazdaz 0/1/01 3P
FF:RJURS03SReflektivní seminář III - sdružené studium J. Gazdaz 0/1/01 4P
12 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I T. Zaňkoz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II T. Zaňkozk 1/1/06 2P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_16Kontrola samostatné četby pro dvouaprobační studium J. Šaurz 0/0/11 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I T. Zaňkoz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II T. Zaňkoz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský kulturní prostor I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
16 kreditů