FF FNRJUpV Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty (40 kr.)

Praxe a reflexe praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJUPP01SPedagogická praxe I - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 2P
FF:RJUPP02SPedagogická praxe II - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 3P
FF:RJUPP03SPedagogická praxe III - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 4P
FF:RJURS01SReflektivní seminář I - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 6 hodin.1 2P
FF:RJURS02SReflektivní seminář II - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 6 hodin.1 3P
FF:RJURS03SReflektivní seminář III - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 6 hodin.1 4P
12 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 2P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_16Kontrola samostatné četby pro dvouaprobační studium J. Šaurz 0/0/11 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I A. Agapovaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II A. Agapovaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
16 kreditů