Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M21305 Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
2 kredity

TV (2 kr.)

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z5210Bakalářská práce ze zeměpisu 1 (UZ) V. Herberz 0/22 5P
PřF:Z5220Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) V. Herberz 0/0/88 6P
PřF:Z5220xBakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) - odevzdání V. Herberz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1035Geografický proseminář J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z0026pFyzická geografie R. Brázdilzk 4/0/07 1Z
PřF:Z0026cFyzická geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 1-
PřF:Z0135pÚvod do studia planety Země J. Burianovázk 2/0/04 1Z
PřF:Z0135cÚvod do studia planety Země-cvičení J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z2062pGeografická kartografie M. Konečnýzk 2/0/04 1Z
PřF:Z2062cGeografická kartografie-cvičení M. Konečnýz 0/1/01 1-
PřF:Z0262Geoinformatika P. Kubíčekzk 1/1/03 2Z
PřF:Z1069Statistické metody a zpracování dat 1 P. Dobrovolnýz 1/1/03 3-
PřF:Z2011Metody geografického výzkumu O. Mulíčekk 2/1/03 2P
PřF:Z3090cHumánní geografie - cvičení O. Mulíčekz 0/1/02 3-
PřF:Z3090pHumánní geografie O. Mulíčekzk 4/0/07 3Z
PřF:Z0147Základy regionální geografie J. Trojank 1/1/03 4P
PřF:Z0120Geografické myšlení P. Daněkk 1/1/03 4-
PřF:Z4066Krajinná ekologie M. Culekzk 2/1/05 4Z
PřF:Z7149Praktikum z geoinformatiky pro studenty UZ T. Řezníkz 0/22 5-
51 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0040Geografie Evropy A. Věžníkzk 2/1/05 6P
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie A. Věžníkzk 2/1/05 5P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 6P
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 5P
20 kreditů

Doporučené volitelné oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0076Meteorologie a klimatologie R. Brázdilzk 2/2/06 3-
PřF:Z0059Hydrologie M. Šulc Michalkovázk 2/2/06 3-
PřF:Z0051Geomorfologie Z. Máčkazk 2/2/06 4-
PřF:Z0086Pedogeografie J. Burianovázk 2/2/06 5-
PřF:Z0005Biogeografie M. Culekzk 2/2/06 4-
PřF:Z0109Seminář z fyzické geografie V. Herberk 0/2/03 3-
PřF:Z0043Geografie obyvatelstva a geodemografie M. Jeřábekzk 2/1/05 5-
PřF:Z0044Sídelní geografie O. Mulíčekzk 2/1/05 6-
PřF:Z0047Ekonomická geografie A. Věžníkzk 4/2/08 5-
PřF:Z0041Geografie dopravy D. Seidenglanzk 2/1/03 4-
PřF:Z0042Geografie cestovního ruchu D. Seidenglanzk 1/1/03 5-
PřF:Z0107Úvod do politické geografie P. Daněkzk 2/1/05 5-
PřF:Z0108Seminář z ekonomické geografie A. Věžníkz 0/2/02 4-
64 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z6000Bakalářská zkouška ze zeměpisu K. Láska- 0/0/0- 6-
0 kreditů

Další aplikace