Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M21806 Matematika se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Mathematics focused on teaching (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Zahrnut v programu: PřF B-UCM Matematika se zaměřením na vzdělávání

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

TV (2 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:M1115Lineární algebra a geometrie 1 J. Janyškazk 2/2/03+2 2-
PřF:M1125Základy matematiky J. Vondrazk 2/2/03+2 1-
PřF:M1510Matematická analýza 1 J. Šimšazk 2/2/03+2 1-
PřF:M1520Seminář ze středoškolské matematiky 1 P. Šišmaz 0/2/01 1-
PřF:M1555Kombinatorika E. Fuchszk 2/2/03+2 3-
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 6-
PřF:M2150Algebra I R. Kučerazk 2/2/04+2 4-
PřF:M2510Matematická analýza 2 J. Šimšazk 2/2/03+2 2-
PřF:M2520Geometrie 1 J. Vondrazk 1/2/02+2 2-
PřF:M3501Matematická analýza 3 J. Šimšaz 2/2/03 3-
PřF:M3521Geometrie 2 J. Janyškazk 2/2/03+2 3-
PřF:M4502Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/03+2 4-
PřF:M4520Seminář ze středoškolské matematiky 2 R. Kučeraz 0/2/01 6-
PřF:M4522Geometrie 3 J. Janyškazk 2/2/03+2 4-
PřF:M6520Elementární teorie čísel R. Kučerazk 2/2/03+2 5-
PřF:M7521Pravděpodobnost a statistika M. Budíkovázk 2/2/03+2 5-
PřF:M7532Logická výstavba matematických teorií E. Fuchszk 2/0/02+2 5-
74 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/22 --
PřF:M2143Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu R. Plchz 1/1/02 --
PřF:M5510Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/03+2 --
PřF:M5511Cvičení teorie kuželoseček a kvadrik podporované počítačem J. Janyškaz 0/1/01 --
PřF:M5520Matematická analýza 5 E. Fuchszk 2/2/03+2 --
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/23 --
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 --
23 kreditů

Další aplikace