Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M13105 Učitelství matematiky pro střední školy (na dostudování hlavní)
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-UCM Učitelství matematiky pro střední školy

Společný univerzitní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 --
PřF:C2000Chemie a společnost J. Literákzk 2/0/02+2 --
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 --
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 --
PřF:Z1313Přírodní hrozby a rizika v krajině - online V. Herberz 1/1/02 --
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 --
24 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6080Podpora nadaných žáků ve výuce E. Trnovák 0/2/03 2P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 --
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
11 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 --
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou Z. Bochníčekz 0/0/02 --
PřF:XS450Komunikační trénink Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích Z. Bochníčekz 0/2/02 --
8 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I A. Marečekz 0/0/45 --
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/22 --
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/11 --
8 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPUDiplomová práce 1 (učitelská matematika) R. Kučeraz 0/0/04 1-
PřF:M8DPUDiplomová práce 2 (učitelská matematika) R. Kučeraz 0/0/04 2-
PřF:M9DPUDiplomová práce 3 (učitelská matematika) R. Kučeraz 0/0/09 3-
PřF:MADPUDiplomová práce 4 (učitelská matematika) R. Kučeraz 0/0/09 4-
26 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M9001Pedagogická praxe z matematiky 1 P. Šišmaz 0/0 3 týdny.2 3-
PřF:M9011Pedagogická praxe z matematiky 2 P. Šišmaz 0/0 3 týdny.2 4-
4 kredity

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M4150Teorie množin E. Fuchszk 2/0/02+2 2-
PřF:M6510Seminář z kombinatoriky R. Kučeraz 0/2/0 seminář.2 2-
PřF:M7511Historie matematiky 1 E. Fuchsz 2/0/02 2-
PřF:M8501Didaktika matematiky 1 J. Šimšak 2/2/03+1 2-
PřF:M9502Didaktika matematiky 2 J. Šimšazk 2/2/03+2 3-
PřF:M9506Informační technologie ve středoškolské matematice R. Plchz 0/2/01 1-
PřF:M9507Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky J. Vondraz 0/2/01 2-
PřF:M9511Seminář ze středoškolské matematiky 3 P. Šišmaz 0/2/01 1-
PřF:MA572Vybrané partie z historie a didaktiky matematiky 2 J. Šimšaz 0/2/01 3-
21 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1710Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/22+2 --
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/22 --
PřF:M2143Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu R. Plchz 1/1/02 --
PřF:M2710Zobrazovací metody 2 J. Janyškazk 2/22+2 --
PřF:M5510Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/03+2 --
PřF:M5511Cvičení teorie kuželoseček a kvadrik podporované počítačem J. Janyškaz 0/1/01 --
PřF:M5520Matematická analýza 5 E. Fuchszk 2/2/03+2 --
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/23 --
PřF:M7551Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 R. Kučeraz 0/2/02 --
PřF:M8502Vybrané partie školské matematiky 1 E. Fuchsk 2/0/02+1 --
PřF:M8512Historie matematiky 2 E. Fuchsk 0/2/02+1 --
PřF:M9503Vybrané partie školské matematiky 2 E. Fuchsk 2/0/02+1 --
PřF:M9571Vybrané partie z historie a didaktiky matematiky 1 J. Šimšaz 0/2/01 --
PřF:M9700Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 --
40 kreditů

Další aplikace