FSS SOC74 Sociologie + Genderová studia
Název anglicky: Sociology + Gender Studies
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Úvodní informace / Pokyny

Jde o studijní plán na dostudování pro původní dvouoborové studium v rámci Katedry sociologie FSS MU. Celkově musíte získat 180 kreditů (z toho 4 za jazyk, 2 za TV a 4 kr. za volitelné předměty). Studující absolvují ve studijním plánu "Sociologie + Genderová studia (na dostudování)" všechny povinné předměty (42 kr. SOC a 60 kr. GEN), předměty k závěrečné práci (15kr.) a zbývající kredity (53 kr.) za předměty povinně volitelné vybrané z uvedeného seznamu.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (2 kr.)

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce

Zapíšete si celkem 15 kreditů za Projekt a Seminář k bakalářské práci na tom "oboru" na dostudování, z nějž píšete diplomovou práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN109Diplomový seminář I. Šmídováz 0/2/012 6-
FSS:gen190Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/06 5-
FSS:SOC243Seminář k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/010 6-
FSS:SOC243aProjekt k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/05 5-
33 kreditů

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN101Sociologické teorie genderu I. Šmídovázk 2/06 2-
FSS:GEN102Historie ženského hnutí a feminismu K. Liškovázk 1/1/06 1-
FSS:GEN103Genderová struktura společnosti I. K. Nedbálkovázk 2/0/06 1-
FSS:GEN104Metodologie výzkumu genderové problematiky I. Šmídovázk 1/16 2-
FSS:GEN105Gender a právo ČR a EU I. Šmídovázk 1/1/03 3-
FSS:GEN106Genderová struktura společnosti II. I. Šmídovázk 0/2/06 3-
FSS:GEN107Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/16 3-
FSS:GEN108Metody prosazování genderové rovnosti I. Šmídovázk 1/16 4-
FSS:GEN110Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu K. Liškovázk 0/1/03 2-
FSS:GEN130Praxe I. I. Šmídováz 0/1/01 4-
FSS:GEN131Praxe 2 I. Šmídovázk 0/0/02 5-
FSS:GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I. K. Nedbálkovázk 0/1/03 1-
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1-
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2-
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie R. Vidoz 0/2/06 1-
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2-
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4-
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3-
FSS:SOC109Demografie L. Rabušiczk 1/1/06 2-
96 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si zapisují předměty celkem za 53 kreditů tak, aby předměty s tematikou genderu tvořily alespoň 18 kreditů.

Tématika genderu

Studující si zapisují předměty z tohoto bloku alespoň za 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN111Gender a věda K. Liškovázk 1/16 5-
FSS:GEN119Násilí na ženách I. Šmídovázk 1/1/06 6-
FSS:GEN144Kritická analýza textu I. Šmídovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
36 kreditů

Ostatní povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3-
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 6-
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOC122Sociologie náboženství R. Vidozk 1/1/06 4-
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOC142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC186Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOC254Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 1/2/06 3-
FSS:SOC271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC286Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC289Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
147 kreditů

Volitelné předměty

Během studia musíte získat minimálně 4 kr. za předměty z celouniverzitní nabídky; uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů