PřF PARAAK Parasitology
Název anglicky: Parasitology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.