PřF M00304 Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF M003 Chemie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.