PřF ORGAK Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.