Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M00510 Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (kombinovaný), kombin.
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF M005 Matematika a statistika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.

Další aplikace