PřF ALGBAK Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-MAA_ Mathematics and Statistics

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.