Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M00113 Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF M001 Fyzika

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02 --
PřF:F7511Optika nabitých částic: teorie J. Musilováz 2/0/02 1-
PřF:FB035Selected Chapters in Modern Optics R. von Ungezk 1/1/03 2-
7 kreditů

Další aplikace