PřF VCOPK Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 --
PřF:F7511Elektronová optika a mikroskopie T. Radličkazk 2/0/02+2 1-
PřF:F9190Moderní aplikace laserů J. Humlíčekk 1/0/01+1 1-
22 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 2-
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 3-
10 kreditů