PřF MIPEA Mineralogy, petrology and economic geology
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-GEOLA_ Geology

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.