PřF GEDYA Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOLA_ Geology

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.