PřF GEDYAK Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-GEOLA_ Geology

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.