PřF SGRRK Sociální geografie a regionální rozvoj
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PřF D-SGRR_ Sociální geografie a regionální rozvoj

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.