LF DBIET Bioethics
Název anglicky: Bioethics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: LF D-BIET-A Bioethics

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

REQUIREMENTS FOR STATE DOCTORAL EXAM:
1) knowledge of general ethics
2) knowledge of the different areas of bioethics
3) deep knowledge of bioethics in the area of dissertation project
The content of the State Doctoral Exam is general and special bioethics focusing on the topic of dissertation work.
The goal of doctoral exam is to
- prove profound knowledge of literature related to the dissertation thesis
- present and defend the basic theses of the dissertation work
- demonstrate argumentation skills.
The necessary condition for submitting the application for the State Doctoral Examination is the fulfilment of all the requirements determined by the Doctoral Board. The State Doctoral Examination will then proceed within one year after submission of the application.
The State Doctoral Examination and the Defence of the doctoral thesis are carried out according to the MU SZŘ, Articles 31, 32 and 33.

FORMAL REQUIREMENTS FOR THE DISSERTATION:
Doctoral studies are completed by writing the dissertation thesis and its defence.
The preparation of the dissertation includes especially participation in educational events, literature studies, preparation of an own project, work on an own project, lecture presentation and internship abroad.
Partial results of the dissertation are presented in doctoral seminars.
The standards of dissertation theses at LF MU are regulated by the Dean's Directive No. 5/2021 "Guidelines on the formal requirements of dissertation theses prepared at the MU Faculty of Medicine"

Studijní a výzkumné povinnosti

The basis of the doctoral studies at the Faculty of Medicine of the MU is the procedural pursuit of preparation of the doctoral thesis in close and regular interaction with the tutor and supplemented by the faculty-wide applicable terms for completing the postgraduate studies.
Before the defence of the doctoral thesis is performed, the following conditions need to be met:
- fulfil the requirements of the given individual study plan
- complete at least 5 study courses of a common basis
- complete at least 4 courses in Bioethics
- meet the publication activity requirements at least in the specified range (see below)
- undergo an internship abroad (with the duration of at least one month), alternatively participate in an international project (attendance at the regular project team meetings is mandatory)
- actively attend an international conference
- pass the final State Doctoral Examination
- acquire the total amount of 240 credits over the course of studies (in case the MU study and examination regulations change, the credit system may be bypassed at the discretion of the Doctoral Board)
- submit the doctoral thesis

THE FIELDS OF STUDY COURSES OF A COMMON BASIS:
1. Scientific Information, medicine based on evidence (e.g. the Medicine Based on Scientific Proof course)
2. Ethical and legal aspects of research (e.g. the Biomedical Research Ethics course)
3. Organisation of research projects and clinical trials (e.g. the Planning, Organisation and Evaluation of Clinical Studies course)
4. Data analysis (e.g. the Analysis of Clinical Data course)
5. Publication, presentation and grant-related skills (e.g. the Art of Research and Scientific Writing courses)
6. Computer Network User
The common courses encompass the stated fields of scientific knowledge and capabilities. They can be completed as a part of the organised courses at the MU (with cooperation with CEITEC, Faculty of Science, etc.) or through the analogical external courses (e.g. The Course in the Fundamentals of Research Work Administered by the CAS).

BIOETHICS COURSES:
1. Bioethics
2. Contemporary issues in bioethics
3. General ethics
4. Methodology in Bioethics
5. Health care law

CURRICULUM SPECIFIC CONDITIONS
Medical-Scientific Module:
1. At least one original publication published in a journal with Impact Factor, or two original publications in extenso (at least one of the publications must relate to the doctoral thesis) in a reviewed scientific journal registered in an international database (Medline, Web of Science, Scopus, ERIH...)
2. At least one original publication published in a scientifically reviewed journal - even in the case of meeting the mentioned requirement of one original publication in a journal with Impact Factor.
The other remaining Modules:
1. At least two original publications in extenso (at least one of the publications must relate to the doctoral thesis) in a reviewed scientific journal.
2. At least one original publication in extenso published in a reviewed scientific indexed journal.

THE PROCESS OF CONSTRUCTING AN INDIVIDUAL STUDY PLAN CAN BE DESCRIBED BY THE FOLLOWING:
25 ECTS - THE SHARED COURSES OF THE FM MU
20 ECTS - CURRICULUM-SPECIFIC COURSES
195 ECTS - the doctoral (defence of the doctoral thesis + the final state doctoral examination), publication activities, internship abroad, attendance at an international conference, assistance in pedagogical activities and teaching

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Mlčenlivost ve zdravotnictví a její meze


2. Právní režim soudobého zdravotnického výzkumu


3. Cognitive enhancement
4. Spor o domácí porody a odbornou asistenci při nich - mezinárodní, evropský a národní právní a etický rozměr.
5. Zásada rovnosti a antidiskriminačních opatření ve zdravotnictví a jeho veřejném financování - právní rámec, etické úvahy, politické souvislosti.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.