FI DIFIKOM Fundamenty informatiky
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FI D-INF Informatika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.