PřF rigo Učitelství biologie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.