FF rigo Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.