FF rigo Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-CJ_ Český jazyk a literatura

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.