FF rigo Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.