FF rigo Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.