FF rigo Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.