FF rigo Překladatelství anglického jazyka
Název anglicky: English-language Translation
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PAJ_ Překladatelství anglického jazyka

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.