FF rigo Překladatelství anglického jazyka
Název anglicky: English-language Translation
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PAJ_ Překladatelství anglického jazyka

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.