FF rigo Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.