Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF rigo Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PLIN_ Počítačová lingvistika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.

Další aplikace