FF rigo Filozofie
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PH_ Filozofie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.