FF rigo Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-AR_ Archivnictví

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.