FF rigo Historie
Název anglicky: History
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-HI_ Historie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.