PřF rigo Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.