PřF rigo Učitelství chemie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCC Učitelství chemie pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.