FI rigo Vizuální informatika
Název anglicky: Visual informatics
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FI N-VIZ Vizuální informatika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.