PřF rigo Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.