PřF rigo Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-UCD Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.